สปริงเกลอร์ (Sprinkler)

ระบบสปริงเกลอร์ เป็นการให้น้ำสนามหญ้า ต้นไม้ สวนเกษตรที่สะดวก สวยงาม สหกิจบัณฑิตจึงจำหน่าย หัวสปริงเกลอร์ มีให้เลือกใช้ตามความเหมาะสมของการใช้งานจริง พร้อมบริการให้คำปรึกษา แนะนำในการเลือกใช้ระบบสปริงเกลอร์ รวมถึงออกแบบและติดตั้งระบบสปริงเกลอร์ โดยผู้มีประสบการณ์ใช้งานจริงมากกว่า 20 ปี


ผลงาน

ระบบสปริงเกลอร์ในสวนหอคอยบรรหาร-แจ่มใส สุพรรณบุรี, บึงฉวาก สุพรรณบุรี, สวนศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสุพรรณบุรี


  • ระบบปริงเกลอร์ (Sprinkler) - บึงฉวาก สหกิจบัณฑิต สุพรรณบุรี