ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสุพรรณบุรี

ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสุพรรณบุรี


บึงฉวาก

บึงฉวาก


สวนเฉลิมฯ หอคอยบรรหารแจ่มใส

สวนเฉลิมฯ หอคอยบรรหารแจ่มใส