เกี่ยวกับสหกิจบัณฑิต

ประวัติความเป็นมา แนวคิด และการทำงานของ สหกิจบัณฑิต สุพรรณบุรี