ผลงานของสหกิจบัณฑิต

สวนเฉลิมภัทรราชินี หอคอยบรรหาร-แจ่มใส

 • น้ำพุดนตรี สวนเฉลิมฯ หอคอยบรรหารแจ่มใส สุพรรณบุรี
 • ออกแบบและจัดทำสวนเฉลิมฯ หอคอยบรรหารแจ่มใส สุพรรณบุรี
 • ออกแบบและจัดทำสวนเฉลิมฯ หอคอยบรรหารแจ่มใส สุพรรณบุรี
 • ออกแบบและจัดทำสวนเฉลิมฯ หอคอยบรรหารแจ่มใส สุพรรณบุรี
 • ออกแบบและจัดทำสวนเฉลิมฯ หอคอยบรรหารแจ่มใส สุพรรณบุรี
 • ออกแบบและจัดทำสวนเฉลิมฯ หอคอยบรรหารแจ่มใส สุพรรณบุรี
 • ออกแบบและจัดทำสวนเฉลิมฯ หอคอยบรรหารแจ่มใส สุพรรณบุรี
 • ออกแบบและจัดทำสวนเฉลิมฯ หอคอยบรรหารแจ่มใส สุพรรณบุรี
 • ออกแบบและจัดทำสวนเฉลิมฯ หอคอยบรรหารแจ่มใส สุพรรณบุรี
 • ออกแบบและจัดทำสวนเฉลิมฯ หอคอยบรรหารแจ่มใส สุพรรณบุรี
 • ออกแบบและจัดทำสวนเฉลิมฯ หอคอยบรรหารแจ่มใส สุพรรณบุรี
 • ลานน้ำพุและน้ำตกสวนเฉลิมฯ หอคอยบรรหารแจ่มใส สุพรรณบุรี
 • ออกแบบและจัดทำสวนเฉลิมฯ หอคอยบรรหารแจ่มใส สุพรรณบุรี
 • ลานน้ำพุและน้ำตกสวนเฉลิมฯ หอคอยบรรหารแจ่มใส สุพรรณบุรี
 • ลานน้ำพุและน้ำตกสวนเฉลิมฯสวนเฉลิมฯ หอคอยบรรหารแจ่มใส สุพรรณบุรี
 • น้ำพุดนตรีสวนเฉลิมฯ หอคอยบรรหารแจ่มใส สุพรรณบุรี
 • ลานน้ำพุและน้ำตกสวนเฉลิมฯ หอคอยบรรหารแจ่มใส สุพรรณบุรี
 • น้ำพุสวนเฉลิมฯ หอคอยบรรหารแจ่มใส สุพรรณบุรี
 • ออกแบบจัดทำสวนและน้ำพุ สวนเฉลิมฯ หอคอยบรรหารแจ่มใส สุพรรณบุรี
 • ออกแบบจัดทำสวนและน้ำพุ สวนเฉลิมฯ หอคอยบรรหารแจ่มใส สุพรรณบุรี
 • สวนลายไทย หอคอยบรรหารแจ่มใส สุพรรณบุรี
 • ลานน้ำพุและน้ำตกสวนเฉลิมฯสวนเฉลิมฯ หอคอยบรรหารแจ่มใส สุพรรณบุรี
 • น้ำพุดนตรีสวนเฉลิมฯ หอคอยบรรหารแจ่มใส สุพรรณบุรี
 • น้ำพุดนตรีสวนเฉลิมฯ หอคอยบรรหารแจ่มใส สุพรรณบุรี
 • น้ำพุดนตรีสวนเฉลิมฯ หอคอยบรรหารแจ่มใส สุพรรณบุรี
 • ออกแบบสวนเฉลิมฯ หอคอยบรรหารแจ่มใส สุพรรณบุรี
 • น้ำพุสวนเฉลิมฯ หอคอยบรรหารแจ่มใส สุพรรณบุรี
 • น้ำพุสวนเฉลิมฯ หอคอยบรรหารแจ่มใส สุพรรณบุรี
 • น้ำพุสวนเฉลิมฯ หอคอยบรรหารแจ่มใส สุพรรณบุรี
 • สวนเฉลิมฯ หอคอยบรรหารแจ่มใส สุพรรณบุรี (กลางคืน)