จัดสวน, ปรับปรุงภูมิทัศน์

สหกิจบัณฑิตให้บริการให้คำปรึกษา พร้อมออกแบบและจัดสวน, ปรับปรุงภูมิทัศน์ เพื่อช่วยสร้างสิ่งแวดล้อมของที่อยู่อาศัย, อาคาร, สำนักงาน ให้สวยงามร่มรื่น โดยทีมงานมืออาชีพที่มีประสบการณ์มานานกว่า 30 ปี


ผลงาน

สวนหอคอยบรรหาร-แจ่มใส สุพรรณบุรี, สวนบึงฉวาก สุพรรณบุรี, สวนศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสุพรรณบุรี, ห้างร้านเอกชน, บ้านพักอาศัย • หอคอยบรรหารแจ่มใส สุพรรณบุรี โดย สหกิจบัณฑิต
 • หอคอยบรรหารแจ่มใส สุพรรณบุรี โดย สหกิจบัณฑิต
 • หอคอยบรรหารแจ่มใส สุพรรณบุรี โดย สหกิจบัณฑิต
 • หอคอยบรรหารแจ่มใส สุพรรณบุรี โดย สหกิจบัณฑิต
 • หอคอยบรรหารแจ่มใส สุพรรณบุรี โดย สหกิจบัณฑิต
 • หอคอยบรรหารแจ่มใส สุพรรณบุรี โดย สหกิจบัณฑิต
 • บึงฉวาก สุพรรณบุรี โดย สหกิจบัณฑิต
 • บึงฉวาก สุพรรณบุรี โดย สหกิจบัณฑิต
 • บึงฉวาก สุพรรณบุรี โดย สหกิจบัณฑิต
 • บึงฉวาก สุพรรณบุรี โดย สหกิจบัณฑิต
 • บึงฉวาก สุพรรณบุรี โดย สหกิจบัณฑิต
 • บึงฉวาก สุพรรณบุรี โดย สหกิจบัณฑิต
 • สหกิจบัณฑิต สุพรรณบุรี
 • บึงฉวาก สุพรรณบุรี โดย สหกิจบัณฑิต
 • บึงฉวาก สุพรรณบุรี โดย สหกิจบัณฑิต
 • บึงฉวาก สุพรรณบุรี โดย สหกิจบัณฑิต
 • บึงฉวาก สุพรรณบุรี โดย สหกิจบัณฑิต
 • ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสุพรรณบุรี สหกิจบัณฑิต สุพรรณบุรี
 • ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสุพรรณบุรี สหกิจบัณฑิต สุพรรณบุรี
 • ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสุพรรณบุรี สหกิจบัณฑิต สุพรรณบุรี
 • ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสุพรรณบุรี สหกิจบัณฑิต สุพรรณบุรี
 • รับจัดสวน ปรับทัศนียภาพ โดย สหกิจบัณฑิต สุพรรณบุรี
 • รับจัดสวน ปรับทัศนียภาพ โดย สหกิจบัณฑิต สุพรรณบุรี
 • รับจัดสวน ปรับทัศนียภาพ โดย สหกิจบัณฑิต สุพรรณบุรี
 • รับจัดสวน ปรับทัศนียภาพ โดย สหกิจบัณฑิต สุพรรณบุรี
 • รับจัดสวน ปรับทัศนียภาพ โดย สหกิจบัณฑิต สุพรรณบุรี
 • รับจัดสวน ปรับทัศนียภาพ โดย สหกิจบัณฑิต สุพรรณบุรี
 • รับจัดสวน ปรับทัศนียภาพ โดย สหกิจบัณฑิต สุพรรณบุรี
 • รับจัดสวน ปรับทัศนียภาพ โดย สหกิจบัณฑิต สุพรรณบุรี
 • รับจัดสวน ปรับทัศนียภาพ โดย สหกิจบัณฑิต สุพรรณบุรี
 • รับจัดสวน ปรับทัศนียภาพ โดย สหกิจบัณฑิต สุพรรณบุรี
 • รับจัดสวน ปรับทัศนียภาพ โดย สหกิจบัณฑิต สุพรรณบุรี
 • รับจัดสวน ปรับทัศนียภาพ โดย สหกิจบัณฑิต สุพรรณบุรี
 • รับจัดสวน ปรับทัศนียภาพ โดย สหกิจบัณฑิต สุพรรณบุรี
 • รับจัดสวน ปรับทัศนียภาพ โดย สหกิจบัณฑิต สุพรรณบุรี
 • รับจัดสวน ปรับทัศนียภาพ โดย สหกิจบัณฑิต สุพรรณบุรี
 • รับจัดสวน ปรับทัศนียภาพ โดย สหกิจบัณฑิต สุพรรณบุรี
 • รับจัดสวน ปรับทัศนียภาพ โดย สหกิจบัณฑิต สุพรรณบุรี