ระบบน้ำการเกษตร, ระบบท่อจ่ายน้ำ

สหกิจบัณฑิต จัดจำหน่ายและติดตั้ง ระบบท่อจ่ายน้ำ มีรูปแบบท่อจ่ายน้ำหลากหลายชนิด เช่น ท่อ PVC, ท่อ PE สำหรับการเกษตร, ท่อ PB สำหรับงานประปา